De Buurtvereniging Ons Dorp streeft er naar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is mogelijk dat er informatie is opgenomen die onjuist, onvolledig of verouderd is.
 
De  Buurtvereniging Ons Dorp  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot claims die voortkomen uit het gebruik van deze site.
 
Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij De  Buurtvereniging Ons Dorp en derden die hun materiaal voor promotie beschikbaar stellen.
 
Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Indien u van mening bent dat er op deze website inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, privacy of enig ander eigendomsrecht kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het bestuur van de  Buurtvereniging Ons Dorp.

Volg ons op Facebook

Sponsoren